توضیحات ساخت فروشگاه و کلینیک در حراجستون

توضیحات ساخت فروشگاه و کلینیک در حراجستون

فروشگاه خود را ثبت کنید.

با ثبت فروشگاه، از امکانات ویژهٔ حراجستون بهره ببرید.

✓ صفحه‌ٔ اختصاصی فروشگاه

✓ گزارش آمار و بازدید

✓ لینک از آگهی به صفحهٔ فروشگاه

✓ برای ساخت فروشگاه و کلینیک یا املاک برای مدت 6 ماه 30 هزار و 1 سال  مبلغ 50 هزار می باشد  

✓اگر پروانه کسب ندارید اسکن یا عکس شفاف کارت ملی خود برای فروشگاه  الزامی می باشد

 ✓ مطالب خود را همرا با عکس یا لوگو  فروشگاه

✓ به شماره تلفن  09126430975 در واتساپ

✓ ارسال کنید تا یک فروشگاه برای شما راه اندازی شود

برای 1 سال پرداخت 80 تومان اینجا کلیک کنید

برای 6 ماه  پرداخت 50 هزار اینجا کلیک کنید