حراجستون
تصویری موجود نمی‌باشد

منابع آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

نابع آزمون نظام مهندسی اجرا معماری منابع آزمون نظام مهندسی معماری در بخش اجرا شامل موارد ذیل است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن ویرایش ۱۳۹۰ تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی […]